Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Postet av Vestre Bærum IF den 26. Jun 2019

Innkalling til ekstraordinært årsmøte


Sted:      Skollerudveien 31, Bærums Verk (Klubbhuset)

Dato:     Onsdag 10.juli.2019

Tid:        18:00

 

Agenda:

  1. Godkjenning av møteinnkalling
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Valg av referent og møteleder
  4. Valg av to møtedeltakere til å undertegne protokollen
  5. Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør.

 

jmf. NIFs lovnorm for idrettslag §22 skal forslag om oppløsning, sammenslutning, annet opphør behandles på ordinært årsmøte. Blir dette vedtatt med minst 2/3 flertall skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte tre måneder senere hvor vedtaket må gjentas med 2/3 flertall.

Ordinært årsmøte i VBIF ble avholdt 28 mars 2019. Sammenslutningsplan med Lommedalens Idrettslag ble her vedtatt med 2/3 flertall. Det ekstraordinære årsmøte må beslutte om sammenslutningsplanen skal endelig vedtas eller ikke.

 

Vel møtt


Ekstraordinært årsmøte 2019
Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline